MUA HÀNG TẠI CHATS by C.Dam

Đăng nhập tài khoản
Chọn danh mục Cửa hàng trên trang chủ
Chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng
Xác nhận sản phẩm và thanh toán

THANH TOÁN

Nhập thông tin liên hệ và địa chỉ giao hàng
Lựa chọn phương thức thanh toán
Chọn “Đặt hàng”

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG

Nhận tin nhắn xác nhận từ CHATS by C.Dam
CHATS by C.Dam sẽ gọi điện để xác nhận chi tiết đơn hàng